Search This Blog

Home » » Tatarucingan Orang Sunda

Tatarucingan Orang Sunda

Posted by ®Ugiw Blog on May 25, 2011

    
 
Yeuh barudak aya tatrucingan. Kanggo hiburan samata we ieumah. 
Terutami kanggo nu jomblo keneh jiga abi,hehe. 
Nya lumayan keur ngeusi waktu mun palebah apel teu 
aya piobroleun. Tiasa dicicil samalem minggu tilu atawa opat tatarucingan 
heuheuheuheu... 
 
1. Make baju bodas lain dokter, make topi hejo lain tentara.(Toge)
2. Hayam naon anu sukuna sarebu? (Hayam keur pawey)
3. Diubek diteangan, geus kapanggih dipiceun. Naon? (Korong)
4. Naon sababna lamun tumpak mobil sok nundutan? 
(Sabab banna buleud)
5. Sato naon anu teu bisaeun mundur? 
(Sato nu nukangan tembok)
6. Bangku naon anu bisa didahar?(Bangkuang)
7. Cing pangnyebutkeun 5 rupa ngaran bungbuahan anu sok didahar,
sakali nyebut! (Rujak)
8. Batu naon anu teu aya di cai? (Batu garing)
9. Oray naon anu teu bisaeun ngaleor? 
(Oray nu ngalegleg linggis)
10. Jalma naon anu sukuna tilu panonna opat? 
(Aki-aki make iteuk jeung kacamata)
11. Di luar koneng, di jero bodas, nu apaleun monyet. 
(Cau)
12. Hayam naon anu sukuna hiji? (Hayam nu keur jengke)
13. Bapana udud, indungna nyeuseuh, anakna ceurik. 
(Kareta api)
14. Gajah tumpak beca, gede naonna?(Gede bohongna)
15. Baso dibalikkeun jadi naon? (Bahe)
16. Awakna leutik pisan, sirahna gede pisan. 
(Sireum make helm)
17. Nini-nini bongkok kumaha sarena? (Peureum)
18. Piring naon anu bisa dipake nempo bulan? 
(Piring bolong)
19. Manuk naon anu jangjangna dina suku, sirahna dina suku? (Manuk anu katincak)
20. Naon sababna ban mobil tina karet?
(Mun tina coklat pasti digembrong)
21. Sapi naon anu bau? (Sapiteng)
22. Piring naon anu pangrame-ramena di Indonesia ? 
(Piringatan 17 Agustus)
23. Naon bedana sarimie jeung nini-nini? 
(Sarimie renyah, nini-nini renyoh)
24. Pribumi di luar ari semah di jero. 
( Tukang beca jeung panumpang)
25. Dicabak beye, ditakol ngabelentrang. 
(Tai kotok napel dina tihang listrik)
26. Diusapan, didengkakkeun, tuluy diasupkeun. (Kacamata)
27. Di luar hujan angina, di WC hujan naon? (Hujan-heujeun)
28. Hayamna bodas, naonna anu hideung? (Kalangkangna) 
 29. Buah naon anu dipikaresep ku lalaki? Buahenol
 30. Jam naon anu bisa nembang? (Jamrud)
31. Monyet naek kana tangkal kai, tinggal naonna? (Tinggal turunna)
32. Pare naon anu teu ngeunah? (Parea-rea omong)
33. Jalma meuli kasur keur naon? (Keur beunta)
34. Sato naon anu sukuna dina sirah awakna dina sirah? (Kutu)
35. Kapas 2 kg, batu 1 kg, lamun ditinggangkeun kana suku nyeri mana? 
(Nyeri 
sukuna)
36. Ku naon tukang baso nakolan mangkok? (Ku sendok)
37. Soeh teu bisa dikaput, kotor teu bisa diseuseuh. (Keretas)
38. Budak dugul asup kana embel. (Cilok)
39. Petina hiji, mayitna loba. (Korek api)
40. Kaca naon anu nyeri? (Kacabok)
41. Naon sababna kareta api manjuna ngarayap? 
(Mun nangtung mah nabrak kapal nu 
keur ngapung)
42. Kaca naon anu seungit? (Kacapiring)
43. Kaca naon anu pangbeuratna? (Kacalikan gajah)
44. Hayam naon anu keur jengke? (Hayam nu keur sondah)
45. Ari sakintal bisa jadi sapuluh kilo? 
(Bisa, lamun kiloanana ruksak)
46. Aya balon sapuluh, bitu hiji, kempes tilu, kari sabaraha deui? 
(Kari 9 da 
nu kempes teh ditiup deui)
47. Dicekek beuheungna dieleketek beuteungna. (Gitar)
48. Naon sababna ban sapedah anu tukang sok babari dugul? (Balas cape mikiran 
kumaha carana hayang miheulaan ban hareup)
49. Naon sababna lamun anjing keur lumpat sok ngalieuk bae ka tukang? 
(Sabab 
teu make kaca spion)
50. Kaca naon anu sok disada? (Kacapi)
 
  


1 komentar:

 1. Numpang promo ya gan…… D
  LOWONGAN KERJA SAMPINGAN GAJI 3 JUTA/MINGGU
  Kerja management dari program kerja online ( Online Based Data Assigment Program / O.D.A.P ) Membutuhkan 200 karyawan diseluruh Indonesia yang mau kerja sampingan online dengan potensi penghasilan 3 JUTA/Minggu + GAJI POKOK 2 JUTA/Bulan. Tugasnya hanya ENTRY data, per entry @10rb. Misal hari ini anda kirimkan 200 data dari O.D.A.P yang harus di entry berarti kita dapat hari ini @ 10rb x 200 = 2 JUTA. Lebih jelasnya kirimkan NAMA Lengkap & EMAIL anda
  Buka http://www.penasaran.net/?ref=92vcnd

  ReplyDelete

Cara Berkomentar untuk yang tidak memiliki blog:
1. Klik selec profile --> pilih Name/URL
2. Isi nama kamu dan Kosongkan URL atau isi dengan alamat fb kamu
3. Klik Lanjutkan
4. Ketik komentar kamu dan publish
Terima Kasih!

Ikuti Kami di Sosial Media

Facebook  Twitter  Google+ Instagram Yahoo RSS Feed

Terpopuler

.comment-content a {display: none;}